Informacja o wyborze oferty z dnia 13.09.2019 r. (dot. zapytania ofertowego nr 12)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy w projekcie "Zakup siatek izolujących do nowego ciennika”.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Informacja o wyborze oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 12)