Informacja o wyborze oferty z dnia 27.06.2019 r.

Wybór oferenta w postępowaniu przetargowym 


W dniu 27.06.2019 r. spółka Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru oferentów w projekcie ",,Nowatorska technologia długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu i zoptymalizowanego promieniowania LED’’. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020’

Szczegóły w załączniku poniżej:

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.06.2019r.