Pulsatilla

Grupa

kwitnienie

stanowisko

grupa
barw

strefy
mrozoodporności